WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW WROCŁAW

WOTUW WOTUW Zespół AA Oferta

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA DCZP

<<---------------------------- POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ ---------------------------<<

W naszym Ośrodku uzyskasz zrozumienie i pełną profesjonalną pomoc.

Ośrodek prowadzi:

  • porady ambulatoryjne dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin
  • terapię ambulatoryjną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych
  • detoksykację i motywowanie do podjęcia terapii
  • stacjonarną i dzienną terapię uzależnień
  • osobiste programy terapii
  • wstępną edukację i terapię rodzin osób uzależnionych
  • treningi zapobiegania nawrotom picia
  • system grup terapii podtrzymującej
  • samopomocowe grupy wsparcia
  • konsultacje dla placówek lecznictwa odwykowego z terenu miasta i województwa

<<---------------------------- POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ ---------------------------<<

Wybrzeże J.Conrada Korzeniowskiego 18    51-129 Wrocław    tel/fax 71 7766243

www.grupamy.pl